Tijdens de reis krijg je opdrachten die zowel individueel als met de groep uitgevoerd moeten worden.
Per goed uitgevoerde opdracht zijn De Saboteur valuta te verdienen, deze De Saboteur valuta kun je inzetten om misgelopen informatie te kopen.
Informatie loop je mis als een opdracht niet goed wordt uitgevoerd of als de saboteur de opdracht heeft gesaboteerd.
Halverwege en op het einde van de reis worden er vragenlijsten ingevuld waarop je kunt aangeven wie volgens jou De Saboteur is.